EĞİTİMDE KARANLIK DÖNEM « Kula Haberleri

12 Temmuz 2024 - 22:00

EĞİTİMDE KARANLIK DÖNEM

EĞİTİMDE KARANLIK DÖNEM
Son Güncelleme :

24 Mayıs 2024 - 6:18

134 Görüntülenme

Milli Eğitim Bakanlığı “Türkiye yüzyılı maarif modeli” diye yeni bir eğitim sistemi uygulamak için on yılda geliştirdiği üç bin sayfalık, 21 dersi kapsayan müfredatı haftalardır görsel ve yazılı basında sivil toplum kuruluşlarınca(STK) tartışılıyor. Programın sakıncalı olduğu gerçek eğitim uzmanlarınca akademisyenlerce hazırlanmadığı tartışılıyor.
Aslıda Milli eğitim bakanlığı bu programı genellikle cemaat ve tarikat önderlerinin görüşleri doğrultusunda hazırladığı anlaşılıyor. Modelin çerçevesini oluşturan akademisyen, öğretmen, eğitim uzmanları ve diğer eğitim paydaşlarının katılımı ile yirmi çalış tay
düzenlenmiş binin üzerinde akademisyenler, öğretmenlerle ve eğitim paydaşları ile ortak çalışmalar yapılmış deniliyor.
Görüşleri alınan eğitimciler ve akademisyenler bu programı sert sözlerle eleştiriyor. Gerçek öğretmenler ve akademisyenler yerine iktidar yanlısı olanlardan görüş alınmış, imzası olan eğitimciler ve akademisyenlere sorulduğunda (İlkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri komisyon üyeleri) kendilerinden görüş alınmadığını sadece üst yazıya imza attıklarını söylüyorlar.
Bu eğitim programı Laikliğe ve Milli eğitim yasasına aykırı olup,
Türk toplumunu çağdaşlıktan koparıp yüz yıl geriye götürür
programda sorgulayıcı, araştırmacı ve çağdaş dünyaya oldukça uzak Ülkemiz kalkınmacı, özgürlükçü, üretken bir eğitim sistemine sahipti ancak bu sistem 1969 yılından bu yana 18 defa Milli eğitim bakanları tarafından değiştirilerek eğitim kadrolarına liyakatsiz kişiler yerleştirilerek eğitim sistemi çökertildi.

MEB’lığı eğitimde reform yapacağım diye Çedes projesi, din ahlak ve değerler eğitim projesi, din eğitimi seçmeli zorunlu dersleri ile uygulamaya başlayan bu projelerle kindar ve dindar bir nesil yetiştirmeye yöneliktir.
Maarif modeli denen eğitim programında derslere ayrılan sayfalar arasında ilginç farklılıklar var.
Din eğitimi ve kültürü 790 sayfa, Peygamberin hayatı ve kuranı kerim din bilgisi 344 sayfa, Hayat bilgisi 84 sayfa, Türkçe 228 sayfa, Fen bilimleri 234 sayfa, İnkilab tarihi ve Atatük’çülük 77 sayfa, Biyoloji, fizik ve kimya 315 sayfa, Felsefe ve tarih 143 sayfa olarak yer verilmiştir.
Bu tabloya bakıldığında maarif modeli insanları/öğrencileri düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen itaat eden kul yapmaya yönelik bilimden uzak, laiklik karşıtı, üretmeyen, katılım
sağlamayan, çağdaş olmayan Laik sisteme karşı yapılmış olan bir eğitim modelidir. Bu sistemle soran, sorgulayan, düşünen, araştıran, tartıştırılan insan yerine, sormayan araştırmayan, üretmeyen biat eden insan modeli yaratmaktır.
Milli eğitim bakanı ve yetkililer hazırlamış oldukları bu modeli yeniden gözden geçirerek toplumun, STK’ların ve eğitim kurumlarının eleştiri ve istekleri doğrultusunda çağdaş, bilimsel, laik, konusunda uzman eğitimciler, öğretmenler ve akademisyenlerle birlikte
Türkiye’ye yakışır bir eğitim modeli hazırlanmalıdır.
Hoşça kalın sağlıkla kalın

Reklam Alanı
Reklam Alanı
Reklam Alanı