EĞİTİM BİRLİĞİ « Kula Haberleri

17 Nisan 2024 - 08:50

EĞİTİM BİRLİĞİ

EĞİTİM BİRLİĞİ
Son Güncelleme :

23 Haziran 2023 - 6:24

209 Görüntülenme

Sevgili okurlar,

Eğitim, temel işlevin insan kültürünü temel unsurların özünü korumak ve bunları nesillere/kuşaklara aktarmaktır.

Eğitimin amacı geçmişte yararlı olan bilgilerin, bilimlerin, sanatların ve temel yeteneklerin insanlara aktarılarak kültürlerin yaşatılmasıdır

Ülkenin kalkınması yaşam kalitesinin yükseltilmesi saygınlığın artmasını sağlayan iki faktör vardır “Eğitim ve Üretim” üretim sadece mal ve hizmet olarak değil sanatta, bilimde, toplumsal yaşamın her alanında artması eğitimin yaygılaştırarak çağın gereklerine uyarak teknolojik alanda da kalitenin yükseltilmesi ve geliştirilmesi gerekir.

Eğitimde ezbercilik olmamalı soran sorgulayan, araştıran her alan da buluşlar/İcatlar yaparak dış dünyaya kapalı olmayan çağın ilerisinde eğitimli donanımlı insanlar/bilim adamları yetiştirmeliyiz.

Ülkemizin her alanında bütünsellik sağlanılmalı eğitimde, sanayide, teknolojide, savunmada, tarımda ve tüm üretim alanlarında her siyasi parti yönetime geldiğinde devlet politikasını uygulamalıdır.

Eğitimde birliğin sağlanması gerekir öğrenciler arasında bir ayrıştırma/ötekileştirme olmaması birbirleri ile eşit haklara sahip olmaları ve eşitlik ilkesinin uygulanması gereklidir eğitimin, üretimin artırılmasının en önemli yolu insan kaynaklarıdır bu kaynaklar Bilim adamıdır, Akademisyendir, öğretmendir, iş adamıdır, sanatçıdır, esnaftır ve halktır.

Cumhuriyet döneminde kurucular tarafından eğitimde, öğretimde, sanayide, sağlıkta, savunmada, teknolojide, tarımda ve tüm üretim alanlarında gerekli çalışmalar yapılarak ve kanunlar çıkarılarak ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve bağımsız olması için önemli çalışmalar yapılmıştır.

Eğitimde birliği sağlamak için “Tevhidi tedrisat” kanunu çıkarılmış her vatandaşın eşit şartlarda eğitim alması sağlanmış okulsuz köylere okullar yapılarak tüm köy çocuklarına okuma fırsatı verilmiş karma eğitime geçilerek kız çocuklarına da okuma fırsatı verilmiştir.

Son yıllarda eğitim alanlarında büyük değişikliler yapılarak köy okulları kapatılmış özel okullar çoğaltılmış eğitimde fırsat eşitliği sağlanamamış öğrenciler istemedikleri okullarda okutulmaya zorlanmış değerler eğitimi ve manevi danışmanlığı diye okullara imamlar atanmış bu laiklik ilkesine tamamen aykırı bir işlemdir imamların yeri cami öğretmenlerin yeri okuldur özel okul ücretleri en düşüğü yıllık 400 bin lira olmuş vatandaş çocuğunu okutamaz hallere düşmüştür.

Geçmiş yıllarda köy çocuklarına tanınan fırsat eşitliği ile millet vekili olmuşlar bakan olmuşlar başbakan olmuşlar hatta cumhur başkanı bile olmuşlar ama eğitim birliği sağlanmazsa bundan böyle parası olan okuyacak olmayan okuma fırsatını bulamayacaktır.

Yeni milli eğitim bakanından ve hükümet yetkililerinden isteğimiz eğitim birliğini sağlayarak tüm çocuklara fırsat eşitliği verilerek laik, ulusal ve bilimsel eğitimin verilmesidir.

Her şey gönlünüzce olsun, sağlıkla ve sevgi ile kalın

Reklam Alanı
Reklam Alanı
Reklam Alanı