28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ « Kula Haberleri

12 Temmuz 2024 - 20:09

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ
Son Güncelleme :

28 Şubat 2023 - 6:25

58 Görüntülenme

Sevgili okurlar,

SİVİL SAVUNMA: Savaşta ve afetlerde halkın mal ve can kaybını en aza indirme amacı taşıyan, savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi, cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi silahsız koruyucu kurtarıcı faaliyetler bütünüdür.

Savaşların korkunç görünümüne, doğal afetlerin büyük yıkıntıların yangınların kasıp kavurmalarına rağmen can ve mal kaybını en az düzeye indirmek, barıştan itibaren bu tehlikelere karşı önlemler aldıracak ve gerektiğinde uygulatacak bir teşkilatın kurulması mümkündür. Bu teşkilat sivil savunma teşkilatıdır.

Milletleri oluşturan en önemli unsur insandır insanın hayatını ve malı korumak çok önemli bir görevdir. Sivil savunma bu görevin nasıl yapılacağını öğreten ve planlayan bir teşkilattır.

Birinci dünya savaşına kadar özellikle halkı savaşın tehlikelerine karşı korunması için bir girişimde bulunulmadığı buna ihtiyaçta duyulmadığı bilinmektedir. Bunun nedeni savaş silahlarının Cephe gerilerine uzanacak menzile ve toptan yok etme gücüne erişmemiş olmasıdır.

 

Birinci dünya savaşından sonra ülkelerin bir çoğunda pasif koruma adı altıda halkın her türlü tehlikelerden korunmasını sağlayan önlemler alınmış ve örgütler kurulmuştur.

İkinci dünya savaşında savaşların Cephelerden çok Cephe gerilerini tehdit etmiş olması askerden çok sivil halkın ölmesi ülkelerini sadece pasif koruma ile halkı koruyamayacağı anlaşılmıştır. Sivil savunmaya bu sonuçlardan sonra ihtiyaç duyulmuştur. Nükleer silahlar, biyolojik ve kimyasal silahlar ve uzun menzilli silahların Cephe gerisinde askerden çok sivil halkın öldürmesi sivil savunmanın önemini daha da artırmıştır.

Asker ve sivil halkın ölümlerini kıyaslayacak olursak;

Birinci dünya savaşında 9.5 milyon insan ölmüş bunun %5 sivil

%95 asker

İkinci dünya savaşında 52 milyon insan ölmüş bunların %48 sivil %52 asker

Kore savaşında 9.2 milyon insan ölmüş bunun %84 sivil %16 askerdir.

Günümüze geldikçe savaşlarda ölen insanların büyük bir çoğunlunu sivil halk teşkil etmektedir.

Ülkemizde sivil savunma hizmetleri ilk olarak Cumhuriyet döneminde 1928 yılında yürürlüğe konulan “Cephe gerisinin havaya karşı müdafaa ve muhafazası talimnamesi” ile düzenlenmiştir.

1938 yılında 3502 sayılı “Pasif koruma kanunu” yürürlüğe konulmuş İller de Seferberlik müdürlükleri kurularak sivil savuma hizmetleri yürütülmüştür. 09.06.1958 tarihide sivil savunma yasa tasarısı kabul edilmiş 28 Şubat 1959 tarih 7126 sayılı kanunla yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun gereği Afetle ilgili olarak görev yapan İçişlerine bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Afet işleri Genel Müdürlüğü ve başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum yönetimi Genel müdürlüğü kurulmuştur.

Bu kuruluşlar savaşlarda, afetlerde büyük yangınlarda koordineli çalışarak halkın mal ve canlarını korumuşlardı.

 

Ne yazık ki bu kuruluşlar 17.06.2009 yılında kapatılarak yerine 2009 yılında 5902 sayılı kanunla Afet ve Acil Durum Yönetimi

Başkanlığı kurulmuştur.

Kapatılan Kurumların önemli olduğu 6.02.2023 tarihide meydana gelen depremde görülmüştür.

1980’li Yıllarda sivil savunmanın ne kadar önemli olduğu anlaşılmış olup Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.11.1988 tarihide almış olduğu kararla 7126 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 28 ŞUBAT, Sivil savunma günü olarak kabul edilmiş her yıl bakanlık merkezinde, taşra teşkilatlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında ve tüm okullarda oluşturulan sivil savunma kulüpleri aracılığı ile çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlanmaktadır.

28 Şubat sivil savunma gününde kurum ve kuruluşlarda okullarda eğitimler verilerek tatbikatlar yapılır. Kurtarma ekiplerinin depremlerde Afetlerde yangılarda sel baskınlarında neler yapılacağı eğitimlerle bilgilendirilir.

Türkiye’mize ve tüm dünyaya Afetsiz günler diler, tüm Halkımın ve Sivil savunma Uzman arkadaşların sivil savunma gününü kutlar mutluluklar dilerim.

Yazımı M.Kemal ATATÜRK’ün Afetlerle ilgili sözü ile bitirmek istiyorum.

Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır başa geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Her şey gönlünüzce olsun sağlıkla kalın

Reklam Alanı
Reklam Alanı
Reklam Alanı