Reklamı Geç
Advert

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından  Kula’da "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. etap" çerçevesinde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi tanıtım ve bilgilendirme semineri yapıldı.

 Kula Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen semineri Manisa il tarım ve orman müdürlüğünde görevli ziraat Mühendisi Şahin Abacı tarafından Kula’lı çiftçiler bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirme toplantısına çok sayıda Kula’lı çiftçi katıldı.

Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu bilgilendirme toplantısının açılışında yaptığı açıklamada “Kula da 2018 yılında yapılan yatırımlara verilen destekler de Kula Manisa ilçeleri arasında en çok hibeyi alarak birinci sırada yer aldı.

Sarısu “Bu günde 2019 – 2020 yılları arasında çiftçilerimize yapılacak olan hibeleri sizlere aktarmak ve bundan daha iyi faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla düzenlenen bu programa katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.  

Yeni hibelerle ilgili bilgileri Manisa il tarım ve orman müdürlüğünde görevli ziraat Mühendisi Şahin Abacı katılımcılara anlatırken katılımcılarda Abacı’ya sorular yönelterek takıldıkları konularda karşılıklı bilgi alış verişinde bulundular.

 

Abacı yaptığı açıklamada;

 

1.250.000 TL’ ye kadar hibe desteği                 

Türkiye Geneli: 81 İl                                                              

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2019

 

Bakanlığımızca kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlara verilen yüzde 50 hibe desteği uygulamasına başvurular başlamıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak olan yatırımlara yönelik desteklemelerin usul ve esaslarını belirleyen "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)" 2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Başvuruların, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapılması gerekmektedir.

Geçen yıl 12. Etap kapsamında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından programa alınan 74 adet projenin 40 tanesi kula ilçesi aittir. İlçemiz çiftçileri geçen yıl çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi konu başlığı ile ilgili 40 adet projesi hibe programı kapsamında değerlendirilmiştir.

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır

Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

Gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli Öğretim Elemanları gerçek kişi olarak başvuramazlar.

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 15/11/2020.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Üst limit ise 2.500.000 tl.

Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

 

DESTEKLEME KONULARI

 

Program çerçevesinde Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında tüm yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir .         81           ilde;

A- Ekonomik Yatırım Konular;

                1) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (BÜİ),

                2) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HÜİ),

                3) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (SÜİ),

                4) Soğuk hava deposu (SHD),

                5) Çelik silo (ÇES),

                6) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

                7) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER),

                8) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ),

                9) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (TÜY),

B- Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından;

                10) Kırsal turizm yatırımları (KTY),

                11) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri (ÇFG),

                12) El sanatları ve katma değerli ürünler (ELS),

                13) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları (BSY),

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
“Türkiye'ye
“Türkiye'ye "Organize Kötülük" Tohumu 60 Yıl Önce Bugün Ekildi”
Vali Ahmet Deniz’in Ramazan Bayramı Mesajı
Vali Ahmet Deniz’in Ramazan Bayramı Mesajı