Kula da OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında Belediyesi ek hizmet binasında yapıldı.

OSB ile ilgili son durumun görüşüldüğü toplantıya Vali Ahmet Deniz, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye başkanı Hüseyin Tosun, Kula Dericiler odası başkanı Yunus Kilimci ve müteşebbis heyeti katıldı.

Kula  OSB Müteşebbis Heyet Toplantısında Vali Ahmet Deniz’in başkanlığında yapılan 9 madde görüşüldü.

 

1 – Kula Deri OSB’nin statü değişikliği talebinin değerlendirilmesi

2 – Yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yeden üyelerinin belirlenmesi

3 – Kula OSB imar planında yer alan sağlık koruma bandının, halk sağlığı genel müdürlüğü görüşüne göre imar planının revize edilmesi

4 – Kula Deri OSB içerisinde yer alan tapulu arazinin hafriyat çalışması

5 – Kula deri ihtisas ve karma OSB alt yapı yatırım programına alınması için başvurunun yapılması

6 – Kula Deri OSB imar planı içerisindeki 368.578,00 maliye hazinesinin OSB ye devri (satın alınması)

7 – Kula deri ihtisas organize sanayi bölgemizin mevcut tapulu alanın Kula – Selendi yoluna ait bağlantı yolu üzerinde mülkiyeti Halil İbrahim Sandallı ya ait olan 220 ada 34 parsel 6875 m şahıs arazisi Kula Belediyesi tarafından kamulaştırılması.

8 – Kula karma OSB için yatırım yapmayı taahhüt eden  firmaların değerlendirilmesi.

9 – Kula Deri organize sanayi bölgemizin imar ve parselasyon planları ve değişiklikleri ile ilgili 2 şubat 2019 tarihli 30674 sayılı OSB uygulama yönetmeliğinin usul ve esaslarına uyulması kaydıyla uygulama yönetmeliği hükümleri dikkate alarak yönetim kuruluna görev ve yetki verilmesi.

 

Belirlenen yönetim kurulunun görev dağılımı bir sonraki toplantı da yapılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
“Türkiye'ye
“Türkiye'ye "Organize Kötülük" Tohumu 60 Yıl Önce Bugün Ekildi”
Vali Ahmet Deniz’in Ramazan Bayramı Mesajı
Vali Ahmet Deniz’in Ramazan Bayramı Mesajı